Corona dans

Retningslinier

for 

corona dans

indendørs.

Kommunens krav er følgende:

 

• Det relevante forbund eller idrætsorganisation

   skal have godkendt en igangsætning.
• Alle retningslinjer fra organisation og

   specialforbund bliver overholdt.
• Der må ikke finde aktiviteter sted uden en

   forudgående positiv udmelding fra den

   relevante organisation eller idrætsspecialforbund.
• Regeringens og sundhedsmyndighedernes krav

   og anbefalinger skal overholdes.


Politiets krav:


Afholdes der fælles træningsaktiviteter på et offentlig tilgængeligt sted, vil dette som udgangspunkt være omfattet af reglen om, at der ikke må deltage flere end 10 personer i en sådan aktivitet eller begivenhed.

Grænsen på 50 personer er den 26. oktober ændret tilbage til 10.


Mundbind:

Fra torsdag den 29. oktober er der krav om mundbind.

Reglerne er endnu ikke klar.


DGI´s nye krav (indendørs):


  • At man ikke må samles flere end 10 personer
  • At man skal holde en afstand på 1 meter til andre personer - dog 2 meter når vi danser.
  • Der skal være 4 m² per deltager.
  • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe
  • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
  • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som for eksempel feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
  • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
  • Det forudsættes, at rengøring og afspritning af kontaktflader sker efter de offentliggjorte retningslinjer.
  • Ejer af lokalerne skal give lov til adgang til det sted eller anlæg, hvor aktiviteten foregår. (i vores tilfælde Nordfyns kommune.
  • Man hænger plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten.


I den store sal i medborgerhuset opfylder vi  pladskravet med 20 dansere + instruktøren.

MEN forsamlingsforbudet er på 10 ialt.


Husk at medbringe jeres egne drikke -

både kolde og varme + kop.


Vi må gerne drikke kaffe i pausen,

men klubben må ikke servere det !

Derfor skal alt medbringes hjemmefra.

Sponsorer

COPYRIGHT © piece-of-cake.dk |   ALL RIGHTS RESERVED